Mala škola projekata 3

vođenje projekta

Napisao Vedran

Baza znanja

Vođenje projekta

Nastavljamo sa malom školom projekata. Prethodne lekcije možete pročitati na Mala škola 1. dio i Mala škola 2. dio.

Nakon što je vaš projekt odobren, slijedi potpisivanje ugovora o financiranju. Po potpisu tog ugovora, u većini natječaja, možete zatražiti predujam. Predujmovi se kreću od 40-60%. Naravno, po potpisu možete krenuti sa projektom. Pri provedbi samog projekta, trebali biste se držati onog što ste opisali u projektnoj dokumentaciji. To se posebno odnosi na financijski dio (razne nabave, razni troškovi). Kod javne nabave morate biti posebno oprezni, te nabavu izvršiti po posebnim procedurama.

Javna nabava može biti direktna (robe i usluge do 20.000,00kn, radovi do 50.000,00kn), jednostavna (robe i usluge 20.000,00-500.000,00kn, radovi 50.000,00-1.000.000,00kn), te javna objava (robe i usluge iznad 500.000,00kn, radovi iznad 1.000.000,00kn).

Svaka 3 mjeseca morati ćete slati izvještaje o napretku (tj. to će za vas raditi vaš konzultant). Ukoliko vam predujam neće biti dovoljan za prva 3 mjeseca, morati ćete financirati iz svojih sredstava. Sve troškove morate prvo platiti, pa tek onda priložiti u tromjesečni izvještaj. Tromjesečni izvještaji su obavezni. Preporučljivo je s konzultantom dogovoriti i interne mjesečne izvještaje, koji će vam reći je li dinamika projekta dobra (kasnite li s nečim), ili jednostavno za vašu kontrolu.

Pročitajte i…