Mala škola projekata 2

natječaji i prijava projekta

Napisao Vedran

Baza znanja

Natječaji i prijava

Nastavljamo sa malom školom projekata. 1. dio možete pročitati na Mala škola 1. dio.

Prilikom objave natječaja za financiranje iz EU fondova, u prilogu je uvijek dokumentacija koja detaljnije objašnjava pojedini natječaj.

Najvažniji dokument je Uputa za prijavitelje, u kojem je detaljno opisano tko se može prijaviti (privatne tvrtke i obrti ili državni sektor ili razne udruge), tko se ne može prijaviti, kolika su novčana sredstva na raspolaganju (ukupna sredstva po pojedinom natječaju i ukupna sredstva po pojedinom projektu), jesu li dozvoljena partnerstva ili ne (velika većina natječaja za privatni sektor NE dozvoljava partnerstva), koji su troškovi prihvatljivi, koji su troškovi neprihvatljivi, koja je procedura prijave, te koji su sve dokumenti potrebni za prijavu.

Važan dio Uputa za prijavitelje su Pokazatelji, a to je sve ono što se od prijavitelja traži da završetkom projekta zadovolji (zadržana radna mjesta, povećanje prihoda i/ili izvoza, novo zapošljavanje). Pokazatelji ovise o pojedinim natječajima, a rok u kojem prijavitelj mora zadovoljiti pokazatelje je najčešće 2 godine od završetka projekta.

Vrijeme potrebno za kvalitetnu pripremu dokumentacije za pojedini natječaj može varirati od 3 tjedna do 2 mjeseca, ovisno o kompleksnosti samog projekta. Na većinu natječaja prijava je i elektronska i papirnata.

Pročitajte i…